+

Πληροφορίες

KENTRO PHOTO

Το Κέντρο Κοινωνικού Προβληματισμού σε συνεργασία με το Κυπριακό Κέντρο Μελετών παρουσιάζουν μια σειρά διαλέξεων με επίκαιρα θέματα τα οποία σχετίζονται με τα κοινωνικά φαινόμενα, τις εξελίξεις στην οικονομία, την παγκόσμια πολιτική, τα προβλήματα της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας, κλπ. Οι διαλέξεις του Κέντρου Κοινωνικού Προβληματισμού χωρίς κανένα πολιτικό χρώμα αποτελούν μια αντικειμενική και σφαιρική παρουσίαση σύγχρονων πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων.