+

6 Ιουλίου 2015, Αστυνομία και Αστυνόμευση σ΄ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, Αρχηγός Αστυνομίας Κύπρου