+

24 Μαρτίου 2015, Η ασφάλεια στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού και η ανάγκη αλλαγής εθνικής στρατηγικής υπό το πρίσμα και των νέων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, Φοίβος Κλόκκαρης, Αντιστράτηγος ε.α.