+

17 Απριλίου 2015, Η έκθεση του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ Γκάλο Πλάζα το 1965: μια επανεκτίμηση 50 χρόνια μετά, Χρήστος Ιακώβου, Διευθυντής ΚΥΚΕΜ