+

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015, “Η ανάπτυξη του λόγου & της ομιλίας στα παιδιά – τι πρέπει να γνωρίζουμε”, Σωφρονία Σταυρινίδου, Λογοπαθολόγος

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Δείτε το βιογραφικό της ομιλήτριας εδώ