+

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015, Διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού: πρώτες πιθανές ενδείξεις με τη Λογοπαθολόγο κ. Δέσπω Μηναΐδου

Δείτε εδώ την παρουσίαση της διάλεξης.